2016-12-06

Röntgenavdelningen söker Sektionsledare

Danderyds Sjukhus AB, DT och MR
Danderyds Sjukhus AB är norra Stockholms akutsjukhus. Sjukhuset drivs i bolagsform där ca 3 700 medarbetare tillsammans bedriver en sjukvård som präglas av kvalitet och omtanke. Sjukhuset anordnar vårdutbildning för samtliga yrkeskategorier och bedriver klinisk forskning, undervisning och...
Sista ansökningsdatum: 2017-01-01
2016-12-06

Anestesisjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI)
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus där vård, forskning och utbildning är viktiga delar i arbetet. På avdelningen bedrivs högspecialiserad vård inom specialiteterna akut/trauma, bröst/endokrin/sarkom, kolorektal, urologi, gynekologi/obstetrik, ...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-31
2016-12-06

Forskningssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, TELLUS studien – Patientområde Sjuka nyfödda barn
Patientområdet Sjuka nyfödda barn vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av landets största neonatalenheter. Vi tillgodoser vård och omvårdnad av för tidigt födda och sjuka nyfödda barn i omedelbar anslutning till födseln. Vi arbetar i tvärprofessionella team och bedriver forskning i...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-20
2016-12-06

Sjuksköterska Natt, B82/84, veckovårdsavdelning,

Karolinska Universitetssjukhuset, Öron- Näs- och Halskliniken, Huddinge
Välkommen till vårt team på B82/84 som sjuksköterska nattetid. Vårt arbete här är både varierande och utvecklande. Verksamheten är öppen måndag till fredag. Öron-, näs- och halskliniken har vårdavdelning på Huddinge B82 och Solna A16b med olika inriktningar inom specialiten. Vi samplanerar...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-20
2016-12-06

Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset, M82/HIA tema Hjärta och Kärl
Vi ingår i Tema Hjärta och Kärls gemensamma vårdenhet. Genom en samordning av all vård, forskning och utbildning byggs nu en sammanhållen enhet för hjärt/kärlsjuka patienter. Inom Tema Hjärta och Kärl i Huddinge bedrivs högspecialiserad hjärtsjukvård, främst med inriktning mot ischemi,...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-31
2016-12-06

Forskningssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Kliniska Prövningsenheten, Onkologiska kliniken
Kliniska Prövningsenheten (KPE) är en avdelning inom Onkologiska kliniken, vars verksamhet utgörs av att genomföra kliniska prövningar på Radiumhemmet och Danderyds sjukhus, i nära samarbete med vår klinik. Det pågår på Onkologiska kliniken intensiv forskning för att finna bättre...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-30
2016-12-06

Distriktssköterskor

Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Skärholmens vårdcentral
VÄLKOMMEN till Skärholmens vårdcentral - där nästan hela världen är samlad. Vi är ett bra team som söker nya kollegor - en distriktssköterska till hemsjukvården och en till mottagningen. På vårdcentralen arbetar allmänspecialister, geriatriker, ST- och AT-läkare, vikarierande läkare,...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-19
2016-12-06

Sjuksköterska/distriktssköterska sökes

Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Forums vårdcentral inklusive hemsjukvård
Vi söker en distriktssköteska/sjuksköterska som gärna har vana från primärvården. Vi ska nu också ta nya tag i vår hemsjukvård där också vår äldremottagning finns. Vi välkomnar dig som vill vara med och bygga upp den till en stabil organisation. Arbetet innebär placering både på mottagningen och i...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-27
2016-12-06

Maria Ungdom söker mottagningssjuksköterska

Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Minimaria Täby
Maria Ungdom är en sektion inom Beroendecentrum Stockholm som arbetar med ungdomar med risk- och missbruk av alkohol och droger tillsammans med deras familjer. Vi har en hel vårdkedja från akutmottagning med heldygnsvård till lokal öppenvård uppbyggd i Stockholms län i samverkan med socialtjänsten...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-30
2016-12-05

Sjuksköterskor som vill vara med där det händer

Danderyds Sjukhus AB, Akutmottagningen
Framtidens hälso- och sjukvård ger vår akutmottagning ett större och utvidgat uppdrag med nya utmaningar. Vi söker dig som nu vill vara med på vår resa mot en ny akutmottagning som öppnas januari 2019. Vi är Sveriges näst största akutmottagning där vi stundtals arbetar med hårt belastade...
Sista ansökningsdatum: 2017-01-08

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-12-06

Senior HR-konsult

Danderyds Sjukhus AB
Danderyds Sjukhus AB har en starkt verksamhetsförankrad HR-funktion med ett utvecklingsorienterat...
2016-12-06

Röntgenavdelningen söker Sektionsledare

Danderyds Sjukhus AB
Danderyds Sjukhus AB är norra Stockholms akutsjukhus. Sjukhuset drivs i bolagsform där ca 3 700...
2016-12-06

Anestesisjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus där vård, forskning...
2016-12-06

Chefsassistent till funktionschef

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS